Om

Om Promotion Group

Promotion Group levererar produkter och lösningar som optimerar din marknadsföring och expanderar din marknadsposition och ditt varumärke. Vår erfarenhet och professionalism vägleder dig att välja rätt promotionprodukter och aktiviteter som passar din marknadsföring och dina mål. Förutom rätt val av produkter, fokuserar vi på en knyta ihop säcken med rätt samarbetspartners, marknadsföring och bygga varumärken, personalvård och olika lösningar som passar in i marknadsföringsmixen med kopplade web, lager och logistiklösningar.

Kontakta oss gärna för ett mer information!

Kontaktuppgifter

 

Promotion Group AB

Solbräckegatan 23

SE-442 45 Kungälv

+46 (0)707 - 52 26 82

 

Boka ett förutsättningslöst möte

info(at)promotiongroup.se

 

Beställningar

order(at)promotiongroup.se

 

Fakturafrågor

faktura(at)promotiongroup.se

Code of Conduct

​Promotion Group har åtagit sig att arbeta med etiska, juridiska och socialt ansvarsfulla metoder. Vi gör bara affärer med leverantörer som delar dessa ”Code of Conduct” principer och som garanterar att dessa metoder sköts i produktionen av de varor vi erbjuder dig. Detta inbegriper respekten för mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, socialt ansvar och miljöskydd.

 

Genom uppförandekoden (Code of Conduct) har vi avtalat att alla våra leverantörer säkerställer att de produkter vi erbjuder är tillverkade av en arbetskraft som betalas rättvist, behandlas med respekt och erbjuds en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi tolererar inte någon form av barnarbete, tvingad eller ofrivillig arbetskraft och inte heller någon diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion, kön, ålder, fysiskt handikapp eller ursprung. Våra leverantörer är strikt bundna att inte låta arbetstagare hota med våld, fysisk bestraffning, kränkning eller andra former av sexuella eller psykiska trakasserier eller övergrepp.

 

Miljöansvaret följs också kontinuerligt upp i vårt val av leverantörer. Vi föredrar att arbeta med dem som är engagerade i pågående förbättringar och investeringar som hjälper miljöns bevarande.För att säkerställa våra leverantörer- har vi krav på att de besöker sina leverantörer regelbundet och deras anläggningar för att utföra systematiska och omfattande recensioner där de utför både sociala revisioner (baserat på SA 8000 standarder) och miljö revisioner.

 

Betoningen på ansvarsfulla metoder i hela vår leverantörskedja visar vårt engagemang för att säkerställa att våra produkter och tjänster uppfyller gällande EU-produkt, säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser.

Promotion Group AB - Solbräckegatan 23 - 442 45 Kungälv - Tel +46 (0)707-52 26 82 - info(at)promotiongroup.se ©All Rights Reserved. Web made by